Upcoming Lectures/Presentations

Իշխանութիւն, հալածանք, եւ երկաթեայ դիմակ մը. Աւետիք պատրիարք Եւդոկիացիի կեանքը եւ արեւմտահայ պատմութեան հանդէպ նոր մօտեցում մը

By Daniel Ohanian
Thursday, August 3, 2017 @ 7:30PM
In the Aram and Anahis D. Boolghoorjian Hall of the Merdinian School:
13330 Riverside Dr., Sherman Oaks, CA 91423

Direction: Exit Woodman on 101 FWY; go North 1 block, turn Right on Riverside Dr.

ABSTRACT

1706 թուականին, ապրիլեան իրիկուն մը, Կ. Պոլսոյ եւ Երուսաղէմի պատրիարք Աւետիք Եւդոկիացին ինքզինքը Միջերկրականին ալեկոծ ջրերը կտրող նաւու մը վրայ կը գտնէր: Իր մտքին մէջ, ան կ՚երթար դէպի Պոլիս՝ ետ առնելու իր պատրիարքական գահը, որ քանի մը ամիս առաջ խլուած էր իրմէ: Սակայն իրականութիւնը տարբեր էր. նաւը զայն կը տանէր դէպի Արեւմուտք, ուր բանտարկեալը պիտի ըլլար Լուդովիկոս ԺԴ (Louis XIV) ֆրանսացի թագաւորին եւ առիթ տար, որ հարիւր տարի ետք ըսուէր, թէ այս գաւառացի վարդապետը գուցէ Երկաթեայ դիմակով մարդը (the Man in the Iron Mask) եղած ըլլար: Աւետիք միաժամանակ թէ՛ դերակատար էր պատմութեան մէջ, թէ՛ զոհը պատմական հոսանքներու, որ զինք կը կապէին օսմանցի ղեկավարներու, կաթոլիկ եկեղեցականներու եւ ֆրանսացի դիւանագէտներու: Այս դասախօսութեան ընթացքին, եւ Աւետիքի կենսապատումին միջոցաւ, այս հոսանքները պիտի քննուին եւ հայոց պատմութեան վրայ իրենց ունեցած ազդեցութիւնը պիտի լուսաբանուի: Եզրակացնելով, դասախօսը պիտի առաջադրէ, որ այսպիսի դրուագներ մեզի առիթ կու տան արեւմտահայ պատմութեան մասին մեր ունեցած կանխայղացումները վերաքննութեան ենթարկելու եւ փոխելու:

Տանիէլ Օհանեան UCLAի մէջ պատմագիտութեան դոկտորականի ուսանող է: Ծնած է Թորոնթօ, ուր յաճախած է ՀՕՄի տեղւոյն ամէնօրեայ վարժարանը: Յետերկրորդական աշխատանքը սկսած է Թորոնթոյի Եորք համալսարանէն ներս, ուր ուսանած է պատմութիւն եւ ֆրանսերէն, ատենախօսութիւն ներկայացնելով Ճորճթաուն աւանի հայկական որբանոցին մասին: Ապա փոխադրուելով Պոլիս՝ ուսանած եւ դասաւանդած է Պիլկի համալսարանի պատմութեան բաժնին մէջ, ուր ներկայացուցած է երկրորդ ատենախօսութիւն մը, այս անգամ Պոլսոյ վաղ 20րդ դարու հայ համայնքի ժողովրդագրական վիճակին մասին: Ներկայիս գտնուելով Քալիֆորնիա, կը մասնագիտանայ վաղ արդի հայոց եւ օսմանեան պատմութեան մէջ՝ փրոֆ. Սեպուհ Ասլանեանի խորհրդատուութեամբ:

Disclaimer: The Merdinian School is not the sponsor of this event and any opinions expressed during the event are not those of the School.